Towarzystwo ubezpieczeniowe i multiagencja

Główny cel projektu - podniesienie wyników sprzedażowych, został osiągnięty w ciągu 7 tygodni od jego wdrożenia.

wzrost liczby sprzedanych polis

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Od września '22 do stycznia '23 roku one2tribe realizowało projekt wdrożeniowy dla jednego z europejskich Towarzystw Ubezpieczeniowych i pracowników multiagencji, którzy zajmowali się sprzedażą produktów tego Ubezpieczyciela. Odbiorcami projektu było 200 agentów ubezpieczeniowych oraz ich regionalnych kierowników.

Celem projektu było zwiększenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciela na rynku polskim oraz aktywizacja agentów z multiagencji i poprawa efektywności ich sprzedaży.

Projekt został zrealizowany zgodnie ze sprawdzoną metodologią One2tribe przy wykorzystaniu mechanizmów psychologii behawioralnej i psychologii społecznej do wywołania pożądanej zmiany populacji użytkowników na masową skalę.

Projekt dostarczony przez one2tribe obejmował:

  • dogłębną analizę wyników sprzedaży grupy docelowej,
  • zaprojektowanie i wdrożenie programu aktywacji i doskonalenia sprzedaży,
  • wdrożenie i konfigurację platformy chmurowej oraz aplikacji mobilnej,
  • świadczenie usług doradczych i zarządczych, w tym bieżącego monitoringu i kalibracji programu,
  • świadczenie usług administracji platformy i wsparcia użytkowników końcowych,
  • dostarczenie platformy premiowej wraz z pełną obsługą logistyczną i podatkową.

Rezultaty

Główny cel projektu został osiągnięty w ciągu 7 tygodni od jego wdrożenia. Program przyniósł pozytywne i długoterminowe rezultaty przy jednoczesnej konwersji użytkowników z niższych do wyższych segmentów sprzedażowych.

W populacji aktywnych agentów obserwowaliśmy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach, przy czym najwyższy procentowy wzrost w segmencie o początkowo niskiej skuteczności: +122% wzrost liczby sprzedanych polis.


W trakcie programu użytkownicy końcowi przekazywali ważne informacje zwrotne dotyczące sprzedaży i niuansów związanych z tym procesem np. systemem komputerowym, umożliwiając naszemu Klientowi identyfikację i poprawę wydajności. Odblokowanie bezpośredniej komunikacji między użytkownikami końcowymi a zespołem zarządzającym Klienta umożliwił wprowadzenie usprawnień, które doprowadziły do ​​wzrostu sprzedaży nawet w populacji użytkowników, którzy nie uczestniczyli w programie.

Sposób realizacji projektu, informacje zawarte w zadaniach oraz rodzaj zadań zaproponowanych uczestnikom projektu spotkały się z dużym uznaniem użytkowników – 67% z nich uznało projekt za bardzo przydatny/przydatny w efektywnej realizacji kluczowych zadań, a 72% użytkowników chciałoby, aby projekt był kontynuowany.

Our success story in

Towarzystwo ubezpieczeniowe

główny cel projektu został osiągnięty w ciągu 7 tygodni od jego wdrożenia

+122% wzrost liczby sprzedanych polis

67% użytkowników uznało projekt za bardzo przydatny/przydatny w efektywnej realizacji kluczowych zadań

Case study

Zainspiruj się naszymi klientami. Sprawdź prawdziwe studia przypadków dotyczące zarządzania wydajnością, transformacji cyfrowej lub programów lojalnościowych, które naprawdę działają.